Thành lập công ty ở ngay hôm nay

Dịch vụ Thuế – Kế toán & Kiểm toán

Lưu ý: Công tác kế toán và kiểm toán chỉ áp dụng tại các quốc gia/vùng lãnh thổ nơi mà việc thực hiện kế toán và kiểm toán là bắt buộc, ví dụ Hồng Kông, Singapore, Vương quốc Anh, Thụy Sĩ, Cộng Hòa Síp (Cyprus), v.v.

Tuy nhiên, điều này được miễn trừ tại các quốc gia/vùng lãnh thỗ như BVI, Cayman Islands, Mauritius, Samoa, Belize.

Tin tức sự kiện