Dịch vụ nâng cao

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

LẬP CÔNG TY CƠ BẢN
850,000đ
1. Đăng ký Giấy phép kinh doanh (Giấy phép Công ty)
2. Đăng ký mã số doanh nghiệp (Mã số thuế)
3. Lập hồ sơ góp vốn / số thành viên / cổ đông công ty (tùy vào loại hình doanh nghiệp của quý khách)
4. Đăng bố cáo thành lập công ty trên cổng thông tin Doanh Nghiệp Quốc Gia
5. Soạn thảo Điều lệ hoạt động công ty
6. Hỗ trợ tư vấn hướng dẫn để khách hàng tự thực hiện các thủ tục thuế ban đầu

Áp dụng cho khách hàng đã có nhân viên kế toán thực hiện các thủ tục pháp lý ban đầu.

Đăng ký ngay
HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH
1,200,000đ
1. Đăng ký Giấy phép kinh doanh (Giấy phép Công ty)
2. Đăng ký mã số doanh nghiệp (Mã số thuế)
3. Đăng ký khắc con dấu Công ty (loại tốt, nhảy tự động)
4. Thông báo mẫu dấu công ty lên Cổng thông tin Doanh Nghiệp Quốc Gia
5. Lập hồ sơ góp vốn/ sổ thành viên / cổ đông công ty (tùy vào loại hình doanh nghiệp của Quý khách)
6. Đăng bố cáo thành lập Công ty trên cổng thông tin Doanh Nghiệp Quốc Gia
7. Soạn thảo điều lệ hoạt động công ty
8. Hỗ trợ, tư vấn & hướng dẫn khách hàng các thủ tục thuế ban đầu

Áp dụng cho khách hàng đã có nhân viên kế toán thực hiện các thủ tục pháp lý ban đầu.

Đăng ký ngay
ĐẦY ĐỦ PHÁP LÝ
4,000,000đ
1. Đăng ký Giấy phép kinh doanh (Giấy phép Công ty)
2. Đăng ký mã số doanh nghiệp (Mã số thuế)
3. Đăng ký khắc con dấu Công ty (loại tốt, nhảy tự động)
4. Thông báo mẫu dấu công ty lên Cổng thông tin Doanh Nghiệp Quốc Gia
5. Lập hồ sơ góp vốn/ sổ thành viên / cổ đông công ty (tùy vào loại hình doanh nghiệp của Quý khách)
6. Đăng bố cáo thành lập Công ty trên cổng thông tin Doanh Nghiệp Quốc Gia
7. Soạn thảo điều lệ hoạt động công ty
8. Hỗ trợ, tư vấn & hướng dẫn khách hàng các thủ tục mở tài khoản ngân hàng & nộp thông báo tài khoản ngân hàng lên cơ quan thuế chủ quản
9. Thực hiện thủ tục đăng ký nộp thuế điện tử theo quy định từ ngày 01/07/2015
10. Đăng ký mua chữ ký số 3 năm, phục vụ việc kê khai báo cáo thuế, bảo hiểm, hải quan
11. Thiết lập hồ sơ Pháp lý khai thuế, đón tiếp thuế ban đầu tại trụ sở công ty
12. Kê khai & nộp tờ khai thuế môn bài cho doanh nghiệp
14. Làm bảng hiệu công ty chất liệu Mica

Áp dụng cho khách hàng thực hiện theo ĐÚNG quy định và CHƯA CẦN sử dụng hóa đơn ngay sau khi thành lập

Đăng ký ngay
TRỌN GÓI TOÀN DIỆN
4,5000,000
1. Đăng ký Giấy phép kinh doanh (Giấy phép Công ty)
2. Đăng ký mã số doanh nghiệp (Mã số thuế)
3. Đăng ký khắc con dấu Công ty (loại tốt, nhảy tự động)
4. Thông báo mẫu dấu công ty lên Cổng thông tin Doanh Nghiệp Quốc Gia
5. Lập hồ sơ góp vốn/ sổ thành viên / cổ đông công ty (tùy vào loại hình doanh nghiệp của Quý khách)
6. Đăng bố cáo thành lập Công ty trên cổng thông tin Doanh Nghiệp Quốc Gia
7. Soạn thảo điều lệ hoạt động công ty
8. Hỗ trợ, tư vấn & hướng dẫn khách hàng các thủ tục mở tài khoản ngân hàng & nộp thông báo tài khoản ngân hàng lên cơ quan thuế chủ quản
9. Thực hiện thủ tục đăng ký nộp thuế điện tử theo quy định từ ngày 01/07/2015
10. Đăng ký mua chữ ký số 3 năm, phục vụ việc kê khai báo cáo thuế, bảo hiểm, hải quan
11. Thiết lập hồ sơ Pháp lý khai thuế, đón tiếp thuế ban đầu tại trụ sở công ty
12. Kê khai & nộp tờ khai thuế môn bài cho doanh nghiệp
14. Làm bảng hiệu công ty chất liệu Mica
15. Thủ tục phát hành hóa đơn giá trị gia tăng (Hóa đơn VAT)

Áp dụng cho khách hàng thực hiện theo ĐÚNG quy định và CẦN sử dụng hóa đơn ngay sau khi thành lập

Đăng ký ngay