ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.


  Bạn lập công ty ở đâu:

  Loại hình doanh nghiệp:

  Địa chỉ: Số điện thoại:

  1.    Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

  2.    Thông báo về cơ quan thuế quản lý (Sở KHĐT);

  3.    Công bố thông tin doanh nghiệp tại cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp;

  4.    Dấu Công ty (01); Dấu chức danh (01);

  5.    Hồ sơ thành lập gốc lưu giữ nội bộ

  6.    Hướng dẫn các thủ tục cần làm sau thành lập;

  7.    Tư vấn bảo hộ thương hiệu doanh nghiệp khi khách hàng có nhu cầu.

  8.    Thực hiện thủ tục mở tài khoản Ngân hàng

  9.    Thiết lập hệ thống kế toán sau thành lập:

  –       Đăng ký thiết bị chữ ký số với cơ quan quản lý thuế;

  –       Thông báo phát hành hóa đơn điện tử với cơ quan quản lý thuế.

  10. Dịch vụ kê khai thuế ban đầu sau thành lập

  –       Lập tờ khai và kê khai lệ phí môn bài;

  –       Lập tờ khai và kê khai thuế Giá trị gia tăng cho Quý đầu tiên sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp./.

  Tất cả dịch vụ của chúng tôi

  Thành lập doanh nghiệp

  • Thành lập công ty
  • Thành lập hộ kinh doanh
  • Thành lập chi nhánh
  • Thay đổi nội dung ĐKDN
  • Tạm ngừng hoạt động
  • Giải thể doanh nghiệp
  • Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài
  • Thành lập công ty có vốn nước ngoài
  • Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

  Kế toán và thuế

  • Kế toán nội bộ
  • Kế toán
  • Thuế trọn gói
  • Báo cáo tài chính
  • Quyết toán thuế
  • Hoàn thuế
  • Sổ sách kế toán
  • Giải quyết chế độ cho người lao động
  • Cấp phép và công bố sản phẩm
  • Tuyển dụng và đào tạo lao động

  Phát triển kinh doanh

  • Kế toán nội bộ
  • Kế toán
  • Thuế trọn gói
  • Báo cáo tài chính
  • Quyết toán thuế
  • Hoàn thuế
  • Sổ sách kế toán
  • Giải quyết chế độ cho người lao động
  • Cấp phép và công bố sản phẩm
  • Tuyển dụng và đào tạo lao động

  Phát triển kinh doanh

  • Thiết kế Logo
  • Thiết kế Brand Guideline
  • Nhận diện thương hiệu, sản phẩm dịch vụ
  • Thiết kế Brochure, Catalogue. Profile
  • Thiết kế website
  • Sản xuất media truyền thông
  • Booking quảng cáo báo chí, truyền hình
  • Quản trị Social Media
  • Dịch vụ quảng cáo