Bảng giá dịch vụ

Thành lập doanh nghiệp
Tên dịch vụ  Chi phí 
Thành lập công ty  990,000đ – 5,000,000đ 
Thành lập hộ kinh doanh  990,000đ – 5,000,000đ 
Thành lập chi nhánh  990,000đ – 5,000,000đ 
Thay đổi nội dung ĐKDN  990,000đ – 5,000,000đ 
Tạm ngừng hoạt động  990,000đ – 5,000,000đ 
Giải thể doanh nghiệp  990,000đ – 5,000,000đ 
Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài  Liên hệ cán bộ 
Thành lập công ty có vốn nước ngoài  Liên hệ cán bộ 
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư  Liên hệ cán bộ 
Kế toán và thuế
Tên dịch vụ  Chi phí 
Kế toán nội bộ  Liên hệ 
Kế toán  Liên hệ 
Thuế trọn gói  Liên hệ 
Báo cáo tài chính  Liên hệ 
Quyết toán thuế  Liên hệ 
Hoàn thuế  Liên hệ 
Sổ sách kế toán  Liên hệ 
Giải quyết chế độ cho người lao động  Liên hệ 
Cấp phép và công bố sản phẩm  Liên hệ 
Tuyển dụng và đào tạo lao động  Liên hệ 
Phát triển kinh doanh
Tên dịch vụ  Chi phí 
Kế toán nội bộ  Liên hệ 
Kế toán  Liên hệ 
Thuế trọn gói  Liên hệ 
Báo cáo tài chính  Liên hệ 
Quyết toán thuế  Liên hệ 
Hoàn thuế  Liên hệ 
Sổ sách kế toán  Liên hệ 
Giải quyết chế độ cho người lao động  Liên hệ 
Cấp phép và công bố sản phẩm  Liên hệ 
Tuyển dụng và đào tạo lao động  Liên hệ 
Thiết kế & quảng bá
Tên dịch vụ  Chi phí 
Thiết kế Logo  Liên hệ 
Thiết kế Brand Guideline  Liên hệ 
Nhận diện thương hiệu, sản phẩm dịch vụ  Liên hệ 
Thiết kế Brochure, Catalogue. Profile  Liên hệ 
Thiết kế website  Liên hệ 
Sản xuất media truyền thông  Liên hệ 
Booking quảng cáo báo chí, truyền hình  Liên hệ 
Quản trị Social Media  Liên hệ 
Dịch vụ quảng cáo  Liên hệ 
Tuyển dụng và đào tạo lao động  Liên hệ

 

Bảng giá dịch vụ

Thành lập doanh nghiệp
Tên dịch vụ  Chi phí 
Thành lập công ty  990,000đ – 5,000,000đ 
Thành lập hộ kinh doanh  990,000đ – 5,000,000đ 
Thành lập chi nhánh  990,000đ – 5,000,000đ 
Thay đổi nội dung ĐKDN  990,000đ – 5,000,000đ 
Tạm ngừng hoạt động  990,000đ – 5,000,000đ 
Giải thể doanh nghiệp  990,000đ – 5,000,000đ 
Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài  Liên hệ cán bộ 
Thành lập công ty có vốn nước ngoài  Liên hệ cán bộ 
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư  Liên hệ cán bộ 
Kế toán và thuế
Tên dịch vụ  Chi phí 
Kế toán nội bộ  Liên hệ 
Kế toán  Liên hệ 
Thuế trọn gói  Liên hệ 
Báo cáo tài chính  Liên hệ 
Quyết toán thuế  Liên hệ 
Hoàn thuế  Liên hệ 
Sổ sách kế toán  Liên hệ 
Giải quyết chế độ cho người lao động  Liên hệ 
Cấp phép và công bố sản phẩm  Liên hệ 
Tuyển dụng và đào tạo lao động  Liên hệ 
Phát triển kinh doanh
Tên dịch vụ  Chi phí 
Kế toán nội bộ  Liên hệ 
Kế toán  Liên hệ 
Thuế trọn gói  Liên hệ 
Báo cáo tài chính  Liên hệ 
Quyết toán thuế  Liên hệ 
Hoàn thuế  Liên hệ 
Sổ sách kế toán  Liên hệ 
Giải quyết chế độ cho người lao động  Liên hệ 
Cấp phép và công bố sản phẩm  Liên hệ 
Tuyển dụng và đào tạo lao động  Liên hệ 
Thiết kế & quảng bá
Tên dịch vụ  Chi phí 
Thiết kế Logo  Liên hệ 
Thiết kế Brand Guideline  Liên hệ 
Nhận diện thương hiệu, sản phẩm dịch vụ  Liên hệ 
Thiết kế Brochure, Catalogue. Profile  Liên hệ 
Thiết kế website  Liên hệ 
Sản xuất media truyền thông  Liên hệ 
Booking quảng cáo báo chí, truyền hình  Liên hệ 
Quản trị Social Media  Liên hệ 
Dịch vụ quảng cáo  Liên hệ 
Tuyển dụng và đào tạo lao động  Liên hệ